Termeni si conditii

Home / Termeni si conditii

Termeni și condiţii generale privind furnizarea serviciilor

Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor de intermediere poștala oferite de Gopostly LDA.

 1. Părţile contractante

1.1. Prestatorul de servicii poștale

Gopostly LDA (în continuare: Prestator)

Sediul: Rua do Cais 25, Sao Roque do Pico, 9940-355, Portugalia

NIF# PT 516775774

Telefon: + 00351 926100669

Email: gopostly@gmail.com

Website: www.gopostly.com

Program de lucru: L-V, 08:30 – 17:30, S-D: ÎNCHIS

Servicii efectuate prin intermediul partenerilor (in Romania – ‘GLS’).

1.2. Clientul, Solicitantul serviciilor/Expeditorul

Clientul, Solicitantul serviciilor / Expeditorul (în continuare: Solicitant / Expeditor / Client): persoana fizică, persoana juridică, societatea comercială fără personalitate juridică sau altă organizație, solicită serviciile Prestatorului prin comandă înregistrată pe aplicatia de mobil gopostly-app sau website www.gopostly.com.

Solicitantul/Expeditorul este în legătură cu Prestatorul si cu Magazinul (vanzatorul produselor ce se vor expedia), iar pe baza ofertei Prestatorului depune comanda aprobata de magazine către Prestator indicând serviciul ales (inclusiv caracteristicile acestuia, acolo unde este cazul) şi poate solicita orice fel de informaţii de la Prestator. Conform comenzii adresate Prestatorului, furnizarea efectivă a serviciului postal, începând de la colectarea trimiterii postale din sediul magazinului şi până la livrare, se va efectua însă de către partenerii săi contractuali, în baza legăturii existente cu Prestatorul şi a datelor furnizate de către acesta.

1.3 Magazinul

Magazinul este cel care furnizeaza (vinde direct in magazin) produse expeditorului/turistului. Acesta este cel care va chema curierul prin intermediul aplicatiei/website si care va pregati/cantari pachetul pentru transport.

 1. Reguli generale de utilizare a serviciilor

2.1. Ambalare, închidere, adrese

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului si magazinului. Magazinul trebuie să se asigure că adresa este indicată în mod adecvat pentru serviciul postal solicitat (de exemplu, cuprinzând inclusiv toate datele de identificare ale expeditorului în cazul serviciului contra ramburs, etc.) și că ambalajul trimiterii poștale va proteja si va conferi siguranţa corespunzătoare naturii conţinutului.

Ambalarea trimiterii postale: Conform caracteristicilor, naturii, formei, greutăţii conţinutului, trimiterea postala se va ambala de aşa manieră ca ambalajul să protejeze conţinutul din interior. Pentru înveliș se va alege un ambalaj curat, opac care nu permite vizualizarea continutului, care nu va împiedica însă lizibilitatea adresei și pe suprafaţa căreia se pot lipi ușor și durabil adresa și alte semne, etichete, indicii/marcaje. Responsabilitatea ambalarii produselor revine magazinului.

Închiderea trimiterilor postale: Învelișul, ambalajul interior și exterior și închiderea vor asigura imposibilitatea accesării conţinutului fără deteriorarea evidentă a învelișului. Pot fi acceptate numai trimiteri poștale complet sigilate. Prestatorul nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale.

Indicarea adreselor: Trimiterea postala va avea înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, se vor utiliza materiale de umplere si de amortizare de jur imprejurul obiectelor (talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic) si se va ține cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese in conformitate cu continutul (obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton cel putin dublu; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colțurile și capacul trebuie inchis etans). Se va aplica inscripţia „Fragil”.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin partenerii Prestatorului de la adresa indicată de expeditor (magazinul de unde a comandat produsele). Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de Solicitant/Expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

2.2. Reguli privind conţinutul trimiterii postale

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poştală, iar magazinul de ambalarea corectă a trimiterii postale.

Este responsabilitatea expeditorului si magazinului să se asigure că ceea ce conţine trimiterea postala respectă legislaţia. Conţinutul trimiterii postale nu poate fi un obiect sau material al cărui transport este interzis prin lege, care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, precum obiectele interzise de mai jos, dar fără a se limita la acestea:

 • arme
 • materiale periculoase omului si animalelor: materiale explozive, explozibili, materiale inflamabile, materiale cu efecte toxice sau caustice, materiale radioactive, materiale infecţioase sau cu risc de infecţie, soluţii periculoase omului, respectiv orice alte materiale, care pot avea efecte nefavorabile, din cauza caracteristicilor sale, asupra celorlalte trimiteri postale respectiv asupra personalului.
 • materiale inflamabile (de exemplu: benzină, motorină, păcură, gaz lichefiat);
 • gaz, dispozitive pirotehnice (de exemplu: spray cu gaz)
 • detergent și toate lichidele și prafurile de curăţat
 • toate celelalte obiecte, materiale, substante care teoretic pot pune în pericol viaţa umană, mediul, siguranţa publică, siguranţa statului, curierul, respectiv partenerii, colegii și vehiculele de transport.
 • droguri, substanţe halucinogene, materiale psihotrope, narcotice si alte materiale halucinogene și definite în codul penal;
 • ţigări, tutun și alte produse de tutungerie în orice cantitate
 • obiecte care sunt ofensive faţă de sentimentele de pietate, cenușă funerară, ramasite umane;
 • probe sanitare (inclusiv fluide corporale și probe de ţesut)
 • buchet de flori, plante in ghiveci
 • animale vii sau moarte;
 • produse perisabile, infecţioase, dezgustătoare;
 • alimente perisabile, alimente inghetate;
 • produse sensibile la temperatură, a căror transportare necesită răcire sau încălzire;
 • alcool în cantitate comercială;
 • șampanie, vin spumant;
 • băuturi carbogazoase, bere;
 • produse alcoolice preparate acasă;
 • produse lichide care nu au fost ambalate în mod corespunzător;
 • bani în numerar (bani de hârtie sau monedă) în orice valută, mijloace de plată care înlocuiesc banii în numerar: de exemplu card bancar, card debit, bonuri de masă, tichete de vacanţă, hârtii valorice.
 • bijuterii la modă, bijuterii din metale preţioase sau din pietre preţioase
 • metale preţioase (aur, argint, platina), pietre preţioase
 • obiecte care nu pot fi înlocuite sau unice;
 • opere de arta care fac parte din patrimoniul national, opere de arta de mare valoare;
 • aerosol, dezodorizant, spray etc.
 • stingător de incendiu
 • produse neambalate
 • produse deteriorate
 • trimiteri postale care nu îndeplinesc criteriile de ambalare stabilite mai sus.

În cazul trimiterilor ce fac obiectul serviciilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către expeditor si destinatar, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

În virtutea dispoziţiilor legale privind secretul trimiterilor poştale, Prestatorul nu are obligaţia de a verifica dacă conţinutul trimiterii postale este exclus de la transport sau dacă poate fi transportat numai în anumite condiţii. Totuși, în cazul în care, în orice etapă a efectuării serviciului, după preluarea trimiterii poştale, se constată în mod neîndoielnic că trimiterea poştală conține bunuri interzise la transport sau condiţiile speciale necesare transportului nu sunt complet îndeplinite conform legislaţiei în domeniu, respectiv nu respectă legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, trimiterea poştală în cauză nu se va preda destinatarului. Sarcina probei revine Prestatorului. Expeditorul este responsabil pentru daunele provocate de trimiterea postala asupra vieţii, sănătăţii și integrităţii corporale a persoanelor, de asemenea, asupra altor obiecte, echipamente ale Prestatorului și alte trimiteri poștale.

Prestatorul nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Valoarea transportului NU este rambursabila.

 1. Drepturi și obligații

3.1. Drepturile și obligațiile Solicitantului/ Expeditorului/Clientului

 1. A) Solicitantul are obligaţia să depună în scris comanda pentru furnizarea serviciului postal prin intermediul aplicatiei sau paginii web a Prestatorului, indicând tipul serviciului poştal ales, date detaliate despre trimiterea postala: dimensiuni, greutate, cantitate, și alte date relevante cu privire la aceasta, cu precădere în cazul trimiterilor poştale internaţionale, şi completând în mod corespunzător câmpurile din cadrul formularului de comandă. Răspunderea cu privire la corectitudinea datelor furnizate revine solicitantului/ expeditorului. Solicitantul ia la cunoștinţă că Prestatorul nu acceptă comenzi formulate verbal sau personal la serviciul clienţi al Prestatorului, respectiv prin telefon, ci toate datele solicitate de către Prestator trebuie trimise prin intermediul aplicatiei sau a paginii web a Prestatorului. După depunerea/înregistrarea comenzii Solicitantul/Expeditorul ia la cunoștinţă că, prin completarea comenzii, conștient de răspunderea sa penală, declară că în trimiterea postala nu există un conţinut ilegal, contrar cu legea statului de colectare, tranzit sau livrare, sau periculos și, prin această declaraţie, își asumă răspundere legală și materială totală pentru conţinutul trimiterii postale indiferent dacă a fost personal la ambalarea trimiterii postale, respectiv la preluarea trimiterii postale de către personalul furnizorului.
 2. B) Prestatorul accepta să colecteze trimiterea postala în măsura în care acestea îndeplineşte condiţiile de acceptare stabilite de către Prestator prin prezentul document, disponibil de asemenea pe pagina web a acestuia. Magazinul care vinde produsele ia la cunoștinţă că ambalarea corespunzătoare este responsabilitatea sa.
 3. C) Solicitantul este obligat la plata tarifului serviciului poştal solicitat. Daca solicitantul, din greseala a calculate eronat greutatea pachetului si dupa cantarirea oficiala de catre curier se constata ca pachetul este mai greu (intra in alta categorie de pret), atunci solicitantul este de acord sa plateasca diferenta de pret intre cele doua greutati, conform facturii eliberate de Prestator, calculate pe baza preturilor afisate in aplicatie.
 4. D) În cazul în care Solicitantul/Expeditorul dorește să-și exercite dreptul de retragere/renunţare la serviciile postale, este obligat să transmită dorinţa sa de retragere/renunţare pe cale electronică la e-mail: gopostly@gmail.com numai în măsura în care trimiterea poştală nu a fost colectată de personalul furnizorului, iar în condiţiile în care s-a efectuat deja colectarea trimiterea poştale doar dacă solicitantul a optat pentru serviciul schimbare destinaţie. În măsura în care este îndeplinită una dintre aceste condiţii, Prestatorul va confirma Solicitantului in termen de 1 zi lucratoare primirea retragerii/renunţării in scris, prin e-mail.

3.2. Drepturile și obligaţiile Prestatorului

 1. A) Prestatorul este obligat să asigure comunicarea sigura intre Expeditor si Magazin.
 2. B) Comanda scrisă pentru solicitarea serviciilor trimisă de către Solicitant/Expeditor pe cale electronică, va fi confirmată de către Prestator prin e-mail sau app.
 3. C) Prestatorul administrează, organizează și transmite către partenerul ales de Solicitant/Expeditor comenzile sosite pe cale electronică, incluzând datele indicate în formularul de comandă.
 4. D) În vederea îndeplinirii serviciului comandat de către Solicitant/Expeditor, Prestatorul va obţine și va încheia contracte de prestari servicii postale cu partenerii săi, necesare pentru prestarea efectivă a serviciilor poştale. Prestatorul va încheia contractele de prestari servicii și celelalte contracte cu terţi și cu partenerii săi în numele lui propriu, dar în beneficiul Solicitantului/Expeditorului.
 5. E) Prestatorul va informa Solicitantul/Expeditorul/Destinatarul în mod complet referitor la trimiterea postala în baza comenzii – chiar și pe parcursul îndeplinirii serviciului postal, la cererea expresă a Solicitantului, prin prezentarea anumitor detalii, precum numărul de identificare al comenzii și/sau a numărului scrisorii de trasura. Pe durata raportului juridic, Prestatorul, va ţine legătura permanent cu Solicitantul/ Expeditorul care a comandat serviciul postal (respectiv cu persoana de contact autorizată desemnată de către acesta) și cu partenerul în cauză, de asemenea va asigura fluxul informaţiilor, posibilitatea depunerii de reclamaţii, obiecţiuni sau alte observaţii și declaraţii.
4. Servicii

Serviciile societăţii GOPOSTLY LDA se referă la servicii postale exclusiv în calitate de intermediar, prestarea efectivă a serviciilor poştale realizându-se prin partenerii săi. GOPOSTLY LDA nu dispune de vehicule proprii de transport și nu are personal angajat care să efectueze operațiuni de colectare, sortare, transport sau livrare, așadar nu intră în contact în mod fizic cu trimiterile postale, toate aceste operaţiuni fiind exercitate prin intermediul partenerilor săi. Gopostly LDA ii revine raspunderea in fata Solicitantului/Clientului/Expeditorului cu privire la oferirea si furnizarea serviciilor postale, apeland însă in vederea prestarii efective la parteneri, terți furnizori de servicii postale (lista, actualizată, cuprinzând furnizorii de servicii poştale prin intermediul cărora

În ceea ce privește activitatea societăţii GOPOSTLY LDA, aceasta este cea care organizează prestarea serviciului postal, care va fi efectuat de către partenerul ales de către Client/Solicitant/Expeditor, motiv pentru care acesta va comunica și va solicita toate informaţiile legate de trimiterea postala către și de la GOPOSTLY LDA, răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale în faţa Clientului fiind exclusiv în sarcina GOPOSTLY LDA.

Prestatorul asigură furnizarea serviciilor postale după confirmarea comenzilor prin intermediul interactiunii dintre aplicatia descarcata pe telefonul clientului si cea a magazinului (scanare QR Cod) sau înregistrare/confirmare pe website.

4.1 Serviciul de trimitere contra Ramburs

Prestatorul furnizează serviciul poștal contra Ramburs a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului contra ramburs se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.

Serviciul Contra Ramburs furnizat de către Prestator poate avea ca obiect doar trimiteri poştale interne. Astfel, solicitarea serviciului poştal contra ramburs  este disponibila numai în cazul trimiterilor postale interne, iar moneda admisă în care se poate face achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra Ramburs este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 10.000 RON (aprocimativ 2000 EUR). Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poștale (sumele colectate de la destinatar) este de maxim 14 zile de la livrarea trimiterii poştale, iar modalitatea de plata este prin virament in cont bancar.

De asemenea clienţi iau la cunoștinţă că Prestatorul este scutit de orice responsabilitate și obligaţie de despăgubire dacă suma de ramburs care a fost transferată în contul bancar indicat de Solicitant/Expeditor, nu va putea fi accesată de către cel care dispune de cont, din alte motive care afectează contul, independente de Prestator. Prestatorul însă va face dovada achitării sumei de bani în contul indicat de către Solicitant/Expeditor.

4.2 Calitatea prestarii serviciilor postale

Prestatorul se angajează că, pe parcursul activităţii sale, va presta în totalitate serviciile comandate de solicitant/expeditor, conform termenilor și condiţiilor generale, va livra trimiterile postale în siguranţă și le va preda în stare intactă şi nedeteriorată astfel cum au fost preluate de la expeditor.

Traseul trimiterilor postale colectate în vederea livării la destinatar va fi ales de către Prestator și partenerul acestuia.

4.3. Timpul de livrare

Timpul de livrare al trimiterilor postale colectate și livrate de/pe teritoriul Romaniei este de 2-4 zile lucrătoare.

Prestatorul nu furnizează servicii postale Express având ca obiect trimiterile postale interne.

În cazul trimiterilor poștale internaționale in Europa, care nu fac obiectul serviciului Express, timpii de livrare aferenți serviciilor având că obiect trimiteri poștale internaționale diferă în funcție de fiecare țară, fără a depăşi însă timpul maxim de livrare de 10 zile lucrătoare, calculat din momentul preluării trimiterii și până la livrarea acesteia la destinatar. Pentru destinatii in afara Europei (tari disponibile in app si website) termenul de livrare este intre 10-17 zile lucratoare.

4.4. Limitele de greutate și de mărime

Limitele de greutate ale trimiterilor postale care pot fi colectate, sortate, transportate și livrate cu partenerii Prestatorului, având în vedere mijloacele de transport şi de manipulare de care dispun partenerii, sunt următoarele:

 • Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale interne este de 31 kg.
 • Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale internationale este de 40 kg Ruropa si 20 kg in afara Europei.
 • Greutatea volumetrică se calculeaza dupa formula lungime x lățime x inălțime/6000.

Limitele de dimensiuni maxime acceptate ale trimiterii poştale:

 • circumferinta maxima (lungime + 2*latime+2*inaltime) 340 cm;
 • lungime maxima 200 cm în cazul căreia transportul este exclusiv rutier, 120 în cazul căreia transport este, în principal, pe cale aeriană.
 1. Refuzul, terminarea, imposibilitatea prestării serviciului

5.1. Refuzul încheierii și îndeplinirii contractului

Prestatorul nu accepta trimiteri postale in situatiile de mai jos:

 • trimiterea poștala consta în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 • trimiterea poștala al cărei ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;

Prestatorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poștale în următoarele cazuri:

 • când, după preluarea trimiterii poștale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conține bunuri interzise la transport sau care nu respectă condițiile speciale de transport stabilite conform legislației în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate;
 • când, după preluarea trimiterii poștale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale; în acest caz, Prestatorul poate distruge trimiterea poștală cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine Prestatorului.

5.2. Încetarea contractului

Contractul dintre solicitant/expeditor şi Prestator încetează în unul dintre următoarele cazuri:

 • prin predarea trimiterii poștale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
 • prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;
 • prin acordul părților;
 • la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 5.4;
 • prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poștale;
 • de drept, sarcina probei revenindu-i Prestatorului. Prestatorul poate distruge trimiterea poștală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului.

5.3. Trimiteri postale care nu pot fi livrate, timp de returnare

Nu poate fi livrata trimiterea postala care, din motive independente de Prestator, nu poate fi predata destinatarului (sau persoanei autorizata sa primeasca trimiterea postala) ori acesta refuză primirea trimiterii poştale, respectiv achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale în cazul serviciului contra ramburs.

Prestatorul va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Prestatorul va returna trimiterea poștală la adresa Expeditorului într-un termen de 7 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne, respectiv in termen de 21 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale, de la data expirării perioadei de avizare sau de la data incercării de livrare, după caz, dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu există sau la acea adresa nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată, ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu, registratură);
 • destinatarul/persoană autorizată să primească trimiterea poștala, nu a fost găsita la adresa indicată, iar termenul de avizare a expirat;
 • destinatarul sau persoană autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea trimiterii poștale sau achitarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului contra ramburs.

Pentru toate trimiterile postale, dacă Prestatorul  a luat toate măsurile în vederea livrării, dar nu a reușit să o livreze, trimiterea postala va fi returnată la expeditorul acesteia. Tariful de retur va fi facturat către Solicitant/Expeditor, iar costul initial de transport NU este rambursabil.

5.4. Trimitere postala nereturnabila

Trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului sunt considerate nereturnabile. Prestatorul este obligat să păstreze gratuit trimiterile postale nereturnabile pentru o perioadă de 6 luni de la data depunerii acesteia. După expirarea termenului de păstrare, conținutul trimiterii postale nerevendicate intră în proprietatea Prestatorului.

 1. Stabilirea și plata tarifelor serviciilor poștale

6.2. Modalităţi de plată

Plata tarifului aferentă serviciilor se poate efectua în următoarele moduri:

Prin card bancar: prin efectuarea plăţii prin această modalitate de plată, Solicitantul va putea completa obligaţiile de plată prin transfer anticipat prestării serviciilor poştale, prin intermediul cardului bancar. Pagina de web sau aplicatia de mobil va redirecţiona Solicitantul la platforma de plată, unde își poate indica datele şi își poate îndeplini obligaţia de plată. Factura fiscală se va trimite electronic.

Transfer bancar: în cazul plăţii prin transfer bancar, Solicitantul va primi confirmarea comenzii prin poștă electronică. Acest document va reprezenta Proforma avand detaliile necesare pentru a efectua plata serviciului poștal ales. Factura fiscala se va trimite electronic după primirea integrală a sumei in contul bancar.

 1. Informare, reclamaţii

7.1. Informare

Prestatorul se angajează că va informa clienţii săi despre toate modificările esenţiale survenite în termenii și condiţiile de prestări servicii, va transmite celor interesaţi prin e-mail, va publica pe pagina de web:

 • termenii și condiţiile generale;
 • tarifele serviciilor;
 • numărul de telefon pentru contactare permanentă, alte date de contact;
 • orice alte informaţii de interes public.

7.2. Sesizări si reclamaţii

Conform legislaţiei aferente, Prestatorul este obligat să asigure clienţilor solicitanţi posibilitatea depunerii gratuite de sesizări legate de servicii (în continuare reclamaţie). Clienţii pot să-și depună reclamaţiile după cum urmează:

 • în scris, pe suport hârtie;
 • prin email;

Se consideră o reclamaţie sesizarea în care utilizatorul susţine că serviciile furnizate de Prestator sunt prestate necorespunzător, nu au fost prestate sau nu au îndeplinit condiţiile de calitate stabilite în prezentul document. Prestatorul înregistrează şi ține evidenta tuturor reclamaţiilor primite de la utilizatori către Prestator. Furnizorul are obligaţia de a întocmi şi de a actualiza permanent un registru general în care vor fi înscrise toate reclamaţiile adresate de expeditori sau destinatari, documentele justificative solicitate acestora şi rezultatul soluţionării reclamaţiilor, inclusiv în cazul în care serviciul poştal este prestat de mai mulţi furnizori.

Prestatorul este obligat să verifice reclamaţiile în cadrul unei proceduri gratuite, transparente și nediscriminatorii.

În cazul observaţiei verbale, Prestatorul va acţiona pe loc, în măsura posibilităţilor pentru rezolvarea prejudiciului, respectiv va furniza informaţiile necesare.

7.3. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor

Prestatorul a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.). Reclamaţiile privind trimiterile postale, survenite pe parcursul îndeplinirii serviciilor prestate de Prestator, se pot depune de Expeditor sau Destinatar în termen de 6 luni, care se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

Orice reclamaţie se poate depune  prin e-mail la adresa gopostly@gmail.com.

În vederea soluţionării reclamaţiei, persoanele reclamante trebuie să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), precum si sa depună/trimită toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, copie scrisoare de trăsură, proces verbal de constatare întocmit în fața curierului la livrare, facturi doveditoare, ambalaj/produs deteriorat pentru expertiză, fotografii, orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei).

În cazul reclamaţiilor, Prestatorul confirma reclamantului primirea reclamatiei si raspunde in scris reclamantului in funcţie de solicitarea reclamantului, iar în situaţia în care acesta nu a indicat o modalitate în acest sens, Prestatorul confirma reclamantului primirea acesteia în funcţie de modalitatea în care a primit reclamatia, astfel: pentru reclamatiile efectuate în scris depuse la sediul social, Prestatorul va confirma petentului primirea reclamaţiei pe loc, la momentul depunerii acesteia, comunicându-i-se numărul sub care aceasta a fost înregistrată; in cazul celor transmise la sediul social prin intermediul unui serviciu poştal, Prestatorul va confirma petentului primirea reclamaţiei în scris, adresa fiind comunicată de asemenea prin intermediul unui serviciu poştal;  în cazul reclamaţiilor primite prin intermediul poştei electronice, confirmarea reclamaţiei se va face de asemenea prin intermediul poştei electronice. Prestatorul ţine evidenţa tuturor reclamaţiilor primite.

Prestatorul va analiza reclamaţia luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii parteneri ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Prestatorul va solutiona reclamatia în cel mai scurt timp de la primirea reclamaţie, dar cel târziu în termen de 3 luni de zile de la data introducerii acesteia. În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, Prestatorul va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei prin rezolutie scrisa, plata sumelor datorate reclamantului acordându-se prin virament bancar, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus.  În cazul respingerii totale sau parţiale a pretenţiei, Prestatorul va comunica în scris reclamantului motivele acelei decizii.

Dreptul clientului de a depune plângere împotriva Prestatorului decade dacă în termen de 1 an de la data depunerii trimiterii postale nu s-a înaintat o plângere către ANCOM sau nu s-a introdus acţiune în justiţie (cerere de chemare în judecată).

7.4. Exonerare de responsabilitate pentru îndeplinirea serviciilor

Prestatorul nu răspunde pentru pagubele survenite în furnizarea serviciilor poștale, dacă acestea s-au produs din motive independente de Prestator:

 • forţă majoră: războaie, sabotaj, revolte, bombardamente sau alte cazuri de urgenţă, dezastre naturale, incendii, greve, ameninţare cu bombă, sau în cazul luării de măsuri de către organele responsabile în baza legii apărării naţionale; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.
 • în situaţia în care trimiterea postala s-a obţinut prin confiscarea de către autorităţile romane sau străine sau în urma trimiterii postale  eşuate cauzată de procedurile autorităţilor romane sau din străinătate;
 • dacă dauna a fost cauzată de vicii ascunse sau prin adresarea necorespunzătoare;
 • trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale
 • pentru daunele indirecte și câștigurile nerealizate.

Demonstrarea daunelor de mai sus revine în sarcina Prestatorului, inclusiv în privinţa deficienţei ambalajului și adresării necorespunzătoare, respectiv în privinţa că dauna a fost cauzată din motive în afara sferei sale de operare, sau pe lângă îndeplinirea sa conform contractului, a fost cauzată de altă persoană decât cea care a suferit dauna

7.5.  Cuantumul despăgubirii

În cazul deteriorării, lipsei, pierderii, distrugerii conţinutului trimiterii postale interne si internationale, Prestatorul este obligat la plata despăgubirii după cum urmează:

 1. A) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În afara acestor despăgubiri prevăzute la lit. A, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

 1. B) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 2. cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care Prestatorul nu a restituit întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În cazul în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

            În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale confirmată în scris de către destinatar, Prestatotul are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Prestatorul răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

7.6. Procedura în cazul trimiterilor postale care au fost găsite după despăgubire

În situaţia în care trimiterea postala sau o parte din conţinutul acestuia a fost găsit după plata sumei de despăgubire, Prestatorul va notifica partea despăgubită despre aceasta. Prestatorul va returna trimiterea postala despăgubitului și, în acest caz, despăgubitul nu va restitui suma despăgubirii.

 1. GDPR - Reguli privind prelucrarea datelor, protecţia datelor și confidenţialitatea

8.1. Furnizare de date

Prestatorul este obligat să furnizeze autorităţilor datele privitoare la prestator, care sunt necesare pentru solicitarea serviciilor, pentru facilitarea accesului, respectiv pentru efectuarea sarcinilor autorităţilor, chiar și dacă acestea sunt considerate secrete comerciale.

Prestatorul este obligat sa pună la dispoziţia publicului datele definite prin termenii și condiţii generale. Conform celor de mai sus, pe parcursul furnizării datelor, cel care furnizează datele este responsabil pentru actualitatea conţinutului datelor, autenticitatea acestora, punctualitatea și posibilitatea de verificare.

Prestatorul colaborează prin furnizarea de date cu autorităţile competente în procedurile acestora – și mai ales în cele penale – pentru depistarea comportamentelor ilegale și/sau pentru prevenirea acestora.

8.2. Protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea

GOPOSTLY LDA prelucreaza datele cu caracter personal avand functie de identificare de aplicabilitate generala cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum si ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP :

« Art. 8 (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul ; b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala »

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimțământul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate :

« (1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptarii si implementarii de catre operator a masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, se regasesc in politicile si procedurile proprii de securitate.

Prestatorul și partenerul său:

 • nu au dreptul să deschidă trimiterile postale;
 • nu vor comunica datele aduse la cunoștinţa lor pe parcursul îndeplinirii serviciului altor persoane – exceptând expeditorul, destinatarul și partenerul Prestatorului – în afara procedurilor autorităţilor competente în acest sens;
 • nu pot preda trimiterea postala – pentru cunoașterea conţinutului – altor persoane decât expeditorului, destinatarului (respectiv persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala);
 • cu excepţia expeditorului, destinatarului (respectiv persoanei autorizate sa primeasca trimiterea poștala ) și a partenerului Prestatorului – nu au dreptul să furnizeze informaţii altor persoane legat de îndeplinirea serviciului.

8.3. Responsabilitatea angajatului, a reprezentantului și a colaboratorului poștal privind protecţia datelor și confidenţialitatea

Obligaţia protecţiei datelor și confidenţialitatea sunt aplicabile angajaţilor, membrilor, însărcinaţilor și partenerilor Prestatorului – chiar și după terminarea raportului de muncă, raportului de membru, raportului de însărcinare, raportului de cooperare – în același măsură ca și Prestatorului, fiind responsabili pentru încălcarea acestora.

 1. Dreptul de autor

Întregul conținut al site-ului si aplicatiei gopostly – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea GOPOSTLY LDA și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul GOPOSTLY LDA a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
În cazul în care doriți să ne semnalați o încălcare a dreptului de autor pe acest site, vă rugăm să ne trimiteți sesizarea la adresa: gopostly@gmail.com

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Gopostly LDA, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între Solicitant/Expeditor/Client şi Gopostly LDA, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către Solicitant/Expeditor  a Termenilor si Conditiilor Generale de Furnizare a Serviciilor Postale, fără a fi necesară întocmirea unui înscris. Atunci când este cazul, prevederile prezentului se completează în mod corespunzător cu clauzele inserate în contractul special încheiat intre Gopostly LDA și Solicitant/Client/Expeditor, suplimentar prezentelor condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale.

Anexa numărul 1.

Obiecte care pot fi transportate în mod condiţionat:

 • ecran LCD sau cu plasmă, monitor cu plasma, ecran CRT, ecran cu LED
 • mobilier montat pe paleţi (condiţie: cutie de carton căptușită corespunzător)
 • valiză, troller, geamantan, geantă de voiaj

Solicitantul ia la cunoștinţă că GOPOSTLY LDA nu va însărcina sau nu va intermedia un transport care este contradictoriu regulamentului Partenerilor.

GOPOSTLY LDA va transporta mărfuri lichide sau perisabile, sticlă, ecran LCD sau cu plasmă, ecran CRT, ecran cu LED, porţelan, picturi, căni, vaze, obiecte ceramice, mobilier , marfă defectă, numai în baza unui acord special.

În cazul transportării artefactelor, vazelor, picturilor și bijuteriilor Gopostly LDA are dreptul (respectând regulile partenerilor) să solicite poze și documente susţinute de facturi pro-forma care justifică valoarea. Acestea vor fi semnate de către Solicitant. Documentele necesare pot fi solicitate prin adresa de e-mail gopostly@gmail.com sau de la Serviciul Clienţi.

De asemenea, transportul mărfurilor care depăşesc valoarea de 1.000 Euro, bijuteriile la modă, bijuteriile sau obiectele din metale preţioase sau pietre preţioase (inclusiv diamantul industrial), medicamente și produse de îngrijirea sănătăţii, microprocesoare și piese electrice se vor transporta numai cu declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului și împreună cu toate documentele legale.

Este obligaţia legală a Solicitantului să anunţe GOPOSTLY LDA, dacă marfa face parte din materialele periculoase.

Dacă în Termenii și Condiţiile cu privire la furnizarea serviciilor poștale ale partenerilor GOPOSTLY LDA, se regăsesc obiecte excluse de la transport sau obiectele care pot fi transportate în mod condiţionat, care nu au fost menţionate separat și în prezenta anexă, acestea  constituie parte integrantă a acestor Termeni și Condiţii.

GOPOSTLY LDA își rezervă dreptul de a modifica lista din prezenta anexă.